Alacak Sigortası

Alacak Sigortası küçük ve orta ölçekli işletmeler için devlet tarafından desteklenen bir sigorta türüdür. Bu sigorta poliçesiyle KOBİ’lerin alacakları güvence altına alınmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulan Devlet Destekli Alacak Sigortası Sigortalia tarafından sunulan poliçelerden biridir. Bu poliçe hakkında detaylı bilgi almak ve poliçe hakkındaki sorularınızı cevaplandırmak için bizlere ulaşabilirsiniz.
Bilgilerini gir, en uygun teklif için hemen seni arayalım.
 

Alacak Sigortası Nedir?

Alacak sigortası KOBİ’leri güvence altına alan ve devlet tarafından desteklenen bir sigortadır. Bu poliçeye sahip olan KOBİ’lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmı, devlet tarafından karşılanmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulan Devlet Destekli Alacak Sigortası poliçesindeki alacaklar, “Devlet Desteki Alacak Sigortası Havuzu” tarafından ödenmektedir. Bu sigortayı yaptırmak zorunlu değildir. Fakat her KOBİ’nin artan maliyetleri düşünerek hareket etmesi gereklidir.

Tamamen KOBİ’lere özel olarak sunulan bu sigorta türünden faydalanabilmek için işletmenin en az iki yıllık geçmişine bakılmaktadır. Özellikle işletmenin son mali yılda gerçekleştirdiği finansal işlemler ve faaliyetler göz önünde bulundurulmakta ve bir risk tablosu hazırlanmaktadır. Bu tabloya göre poliçe hazırlanmaktadır.

 

Kimler Alacak Sigortasından Faydalanabilir?

Devlet Destekli Alacak Sigortası için belli şartlara uyum sağlanması gereklidir. Bu şartlardan biri, işletmenizin en az iki yıllık bir finansal geçmişe sahip olmasıdır. 2 yıldan daha az süreli finansal geçmişe sahip olan işletmeler bu poliçeden faydalanamamaktadır.

Bununla birlikte yurt içi yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 125 milyon TL’yi aşmayan ve Olağandışı Risk Yönetim Merkezi (ORYM) tarafından belirlenen risk değerleme koşullarına uyum sağlayan işletmeler başvuru yapabilmektedir.

 

Sigortalia Alacak Sigortası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sigortalia aracılığıyla sahip olacağınız alacak sigortası başvuru için 3 adımı gerçekleştirmeniz gereklidir.

1. Adım

Sigortalia web sitesi üzerinden online olarak başvuru formunu doldurmanız gereklidir. Bu formda sizden istenen bilgileri tam ve doğru bir şekilde doldurmalısınız.

2. Adım

Başvurunuz şirketimiz tarafından değerlendirilmektedir. Operasyonel süreçlerin tamamı 5684 sayılı Kanunun 33/A maddesi çerçevesinde görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından yürütülmektedir.

3. Adım

Başvurunuz onaylandıktan sonra sigorta şirketimiz tarafından 25’ten fazla şirket aracılığıyla sizlere özel poliçe paketleri ve fiyatları sunulacaktır. İstediğiniz paketi tercih ederek kredi/banka kartı yoluyla ödeme yapabilir, poliçenize sahip olabilirsiniz.

 

Devlet Destekli Alacak Sigortası Nedir?

Devlet destekli alacak sigortası KOBİ’ler tarafından üstlenilen risklerin, yerel ve uluslararası sigortacılık piyasası, sermaye piyasası ve bu piyasalarla ilgili yüklenici kuruluşları kapsamaktadır. KOBİ’lerin yüklenici kuruluşlardan alacaklarını temin edememesi durumunda, gerekli şart ve koşullara uyum sağladığı takdirde, alacaklarının büyük bir çoğunluğunun devlet tarafından karşılanmasını ifade eder.

KOBİ’lerin bu destekten faydalanabilmesi için risk değerlendirmesinden geçmesi gerekir. Bu değerlendirme Türk Reasürans ekibi tarafından yapılmaktadır. Ekip tarafından yapılan analiz sonucunda, sigorta talep eden KOBİ’nin vadeli satışlarından elde etmiş olduğu cironun yüzde 50’si, ciro büyüklüğü baz alınarak büyükten küçüğe doğru sıralanır. Bu sıralama sonucunda, alıcılardan her biri için 1 ve 6 arasında skor verilmektedir.

 

Alacak Sigortası Teminatları Nelerdir?

Alacak sigortası teminatları sahip olduğunuz poliçe türüne göre değişmektedir. Fakat Sigortalia tarafından sunulan genel teminatlar aşağıdaki gibidir:

Alacak Sigortası Teminatları

 • 2019 yılında faaliyete geçen sisteme göre işletmenin 2019 yılı sonu elde ettiği cirosu esas 125 milyon TL’yi aşmamalıdır. Bu tutarı aşmayan KOBİ’lerin vadeli çekleri ve açık hesap alacakları güvence altına alınmaktadır.
 • Ticari faaliyet sonucunda doğan ve müşteri başına 750 bin TL’yi geçmeyen alacakların ödenmeme riski teminat altına alınmaktadır.
 • Türk Reasürans risk ekibi tarafından poliçe teklif aşaması ve dönemi içerisinde yapılan ilave Kredi Limitleri analiz edilmektedir. İlave Kredi Limitleri de poliçe çerçevesinde tahsil edilmektedir.
 • Tüm ödenmemiş alacakların tahsilat ve takip işlem masrafları sözleşme kapsamında karşılanmaktadır.
 • Bilanço aktifinde yer alan alacakların kalitesi korunmaktadır.
 • Yeni hesap yılı başlamadan önce kredi yönetiminin maliyeti kesinleştirilir. Bu maliyet kesinleştirme işlemiyle birlikte öngörülemeyen kayıplar için ödenen prim 30 katına çıkarılabilmektedir.
 • Satışların artması durumunda,yeni müşteri kazanımına ortak olunur. Artan finansal risklere karşı cironun sağlıklı bir şekilde büyütülmesi sağlanır.
 • Türk Reasürans ekibi tarafından, doğru müşteriler ile çalışmanız sağlanır. Böylelikle küçük cirolu ve daha yüksek kar marjlı müşterilere odaklanmanız kolaylaşır.
 

Alacak Sigortası Fiyatları

KOBİ’lerin vadeli satışından doğan alacaklarını teminat altına alan ve devlet tarafından desteklenen alacak sigortası fiyatları sahip olduğunuz poliçe türüne göre değişmektedir. Göstereceğiniz ek teminatlar, KOBİ’nin sahip olduğu risk oranı ve diğer piyasa riskleri, poliçe bedelini etkilemektedir.

Sigortalia sizlere özel poliçeler üzerinden 25’ten fazla sigorta şirketinden fiyat teklifi almakta ve sunmaktadır. Sahip olacağınız avantajlı paketlerle birlikte poliçe bedeliniz için prim ödemesi yaparken bütçeniz de dikkate alınmaktadır. Size özel ödeme planlarından yararlanmak için hemen bizlerle iletişime geçebilirsiniz. 7 gün 24 saat boyunca Çağrı Merkezimiz üzerinden destek alabilirsiniz.

 

Alacak Sigortası Prim ve Azami Teminat Tutarları

Alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin daima son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği cirosu esas alınmaktadır. Bu kapsamda net prim ve azami teminat tutarı hesaplanmaktadır. Hesaplanan net prim tutarı ne ise, prim tahsilatı olarak peşin halde %10 indirimli ödeme yapılmaktadır.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerde devlet destekli alacak sigortası ürününe sahip olunduğunda, kredi limiti poliçe içerisinde belirlenmektedir.

 • Alıcının 1 ile 6 arasında sahip olduğu skoruna göre yüzde 70 ile 90 arasında değişen bir teminat oranı bulunmaktadır.
 • Eğer sigorta dönemi içerisinde meydana gelen zarar 2 bin 500 TL’nin altında ise bu zarar sigortalı tarafından karşılanmaktadır.
 • 2 bin 500 TL’yi aşan durumlarda ise teminat tutarları 5684 sayılı Kanunun 33/A maddesi çerçevesinde görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından karşılanmaktadır.
 

Alacak Sigortası Sorgulama Ücreti

KOBİ’ler için hazırlanan alacak sigortası sorgulama ücreti teminat verilen alıcıların belirlenmesinden sonra ödenmektedir. Her bir alıcı için yapılan sorgulama ücreti masrafı 10 TL’dir.

Sigorta sözleşmesi düzenlendikten sonra, risk merkezi tarafından ek bir sorgulama talep edilirse bu ücret de yine her bir alıcı için 10 TL olarak hesaplanmıştır.

Sıkça Sorulan Sorular

Anlaşmalı Sigorta Şirketleri

Ak Sigorta
Allianz Sigorta
Anadolu Sigorta
Ankara Sigorta
Arex Sigorta
Aveon Global Sigorta
AXA Sigorta
Corpus Sigorta
Demir Sağlık ve Hayat
Dubai Sigorta
Eureko Sigorta
Generali Sigorta
Gri Sigorta
Groupama Sigorta
Gulf Sigorta
HDI Sigorta
Hepiyi Sigorta
Koru Sigorta
Magdeburger Sigorta
Mellce Sigorta
Neova Sigorta
Orient Sigorta
Prive Sigorta
Quick Sigorta
Ray Sigorta
Sompo Sigorta
Şeker Sigorta
Türkiye Sigorta
Türk Nippon Sigorta
Unico Sigorta
Zurich Sigorta