Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi

WEB SİTESİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

SİTEYE ERİŞİMİNİZDEN VEYA SİTEYİ KULLANIMINIZDAN ÖNCE LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLE OKUYUNUZ. SİTEYE ERİŞMEKLE VEYA SİTEYİ KULLANMAKLA, AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞARTLAR VE HÜKÜMLERLE BAĞLI OLMAYI KABUL ETMEKTESİNİZ. 

EĞER BU ŞARTLAR VE HÜKÜMLERLE BAĞLI OLMAK İSTEMEZSENİZ, SİTEYE ERİŞMEYEBİLİR VEYA SİTEYİ KULLANMAYABİLİRSİNİZ VE BÖYLE BİR KULLANIMA BAŞLADIYSANIZ KULLANIMI DERHAL DURDURMALISINIZ. SİGORTALİA ARACILIK HİZ. LTD. ŞTİ. BU SÖZLEŞMEDE HER ZAMAN DEĞİŞİKLİK YAPABİLİR VE BU DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞTİRİLMİŞ SÖZLEŞMENİN SİTEYE KONULMASIYLA DERHAL YÜRÜRLÜK KAZANIR. BU DEĞİŞİKLİKLERDEN HABERDAR OLMAK AMACIYLA PERİYODİK OLARAK SÖZLEŞMEYİ GÖZDEN GEÇİRMEYİ KABUL ETMEKTESİNİZ VE SİTEYE DEVAM EDEN ERİŞİMİNİZ VEYA DEVAM EDEN SİTEYİ KULLANIMINIZ DEĞİŞTİRİLMİŞ SÖZLEŞMEYİ KESİN OLARAK KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELECEKTİR.

Madde 1. Sözleşmenin Amacı, Yürürlüğü ve Konusu

www.sigortalia.com” internet sitesini (bundan böyle kısaca “Site” olarak anılacaktır.) ziyaret eden, kullanan, üye olan veya bu Site’de sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) işbu WEB Sitesi Kullanım Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.)’nde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan hüküm ve şartların tamamı ile birlikte, bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Politikası” hükümlerinin, “Çerez Politikası” hükümlerinin ve bu Site’deki diğer talimatların bağlayıcı olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın bu Site’de yer alan şartları kabul etmemesi halinde, Site’ye erişmemesi ve kullanmaması, kullanmaya başlanmış olması durumunda derhal kullanımı durdurması, üye olmaması, üye olmuşsa üyeliğini sonlandırması gerekmektedir.

Sigortalia.com, işbu Sözleşme, Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve bu Site’deki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, işbu Site’de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Sigortalia.com’un değişiklikleri Kullanıcı’ya ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı, Sigortalia.com hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılacaktır.

Sigortalia.com ve Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında, ayrı ayrı “Taraf” veya birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

İşbu Sözleşme, Kullanıcı'nın ‘www.sigortalia.com’ internet sitesine giriş yaparak işbu Site’de yer alan ‘Üye Ol’ adımındaki kutucuğu işaretlemesi ve gerekli bilgileri girerek üye olma işlemini tamamlaması ile ve/veya teklif almak amacıyla kişisel bilgilerini siteye girip “Kullanıcı sözleşmesini okudum, kabul ediyorum” kutucuğunu işaretlemesi ve şimdi teklif al butonuna tıklamasıyla ve/veya benzeri şekilde siteyi kullanarak bilgilerini Sigortalia.com ile paylaştığında yürürlüğe girecektir. İşbu Sözleşme, Sigortalia.com’un vereceği hizmetlere ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

 

Madde 2. Sigortalia.com

2.1. SİGORTALİA ARACILIK HİZ. LTD. ŞTİ.’ye ait olan Sigortalia.com, sigorta sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil eden, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeten, sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getiren ve sigorta sözleşmelerinde aracılık eden bir kuruluştur. Sigortalia.com, sigorta sözleşmesinin akdedilmesinden önceki hazırlık çalışmalarını yapmakta ve gerektiğinde bu anlaşmaların uygulanmasında yardımcı olmaktadır.

2.2. Sigortalia.com, faaliyetlerini T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nca verilen ruhsat altında ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmektedir.

Madde 3. Hizmetten Yararlanabilecekler

Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler Sigortalia.com’un sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayan, kısıtlı veya temyiz kudretine sahip olmayan Kullanıcılar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Kullanıcılar adına sigorta yaptırılabilmesi için gerçek ad veya ünvan, adres, telefon numarası ve geçerli kredi kartı bilgilerini sisteme girmesi gerekmektedir. Kullanıcılar, işbu Sözleşme kapsamında kendi adlarına ve fakat başkaları yararına da sigorta talebinde bulunabileceklerdir.

Madde 4. Sigorta Teminatının Başlaması

Sigorta teminatı, sigorta poliçesinin mutabık kalınan koşullarda Sigortalia.com tarafından düzenlenmesi, peşin ve/veya kredi kartına taksitli olarak kararlaştırılan sigorta primi miktarının ödenmesi ile başlar ve poliçe özel ve genel şartlarındaki koşullarla geçerli olur. Poliçe düzenlenmeden önce sigorta şirketi tarafından “couvert” (kuver) verilebilir.

Madde 5. Sigortalia.com’un Sorumlulukları

5.1. Sigortalia.com’un işbu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu, internet sitesinde belirtilen ve vermeyi kabul ettiği hizmetler ile sigorta sözleşmesinin yapılmasına yönelik hizmetlerin sağlanması ile sınırlıdır. Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar söz konusu sözleşmenin taraflarına ait olup, bunların ifasında Sigortalia.com’un hiçbir sorumluluğu yoktur. Sigortalia.com’dan hizmet alınmış olması Sigortalia.com’un, sigorta şirketinin veya sigorta ettirenin/sigortalının ediminin garanti edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle sigorta poliçesindeki borçlardan dolayı Sigortalia.com’un hiçbir sorumluluğu yoktur. Sigorta teminatı ancak sigorta şirketleri tarafından verilmektedir. Sigortalia.com, sigorta teminatı vermemekte sadece sigorta şirketleri ile sigorta ettiren/sigortalı arasında anlaşma yapılmasına aracılık etmektedir.

5.2. Kullanıcı, Sigortalia.com’un sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan edinmiş olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan Site’nin hiçbir surette sorumlu olmadığını, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Sigortalia.com’a izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Sigortalia.com’u şimdiden gayrikabili rücu ibra ettiğini kabul ve beyan eder.

5.3. Poliçe şartları, teminatlar, sigorta primi oranı ve miktarları ile ilgili olarak Site’de yer alan tüm bilgiler sigorta şirketlerinden alınmış bilgilerdir. Sigorta şirketlerinin bu şartları değiştirmeleri halinde, Sigortalia.com’dan bu hususta herhangi bir talepte bulunulamayacaktır. Sigortalia.com, sigorta şirketlerinin işbu Site’de yer alan şartlarla poliçe temin edeceğini de garanti etmez. Geçerli poliçe şartları düzenlenecek poliçede yer alan şartlar olacaktır.

5.4. Sigortalia.com, Kullanıcı tarafından iletilen veya internet sitesi üzerinden yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerinin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak maddi veya manevi hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.5. Site’ye girilen bilgilerin güvenliği TrustSafe SSL sertifikası ile korunmaktadır. Bu nedenle verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez.

5.6. Sigortalia.com, Site’nin virüslere karşı korunması için gerekli önlemleri almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Site’nin indirilmeye ( download ) müsait dosyalarının virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş – çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Site veya onun yetkili temsilcileri önceden haberdar edilmiş olsalar dahi kullanıcının veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan Site sorumlu değildir.

5.7. Site’nin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da Mücbir Sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan Sigortalia.com ve/veya çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu tutulamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda Sigortalia.com bu Site’nin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

5.8. Site’de kurulan linkler, Sigortalia.com’un diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğu veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiği, onlar adına hareket ettiği veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiği ya da bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğu anlamına gelmemektedir. Sigortalia.com tarafından doğrudan verilmeyen hiçbir taahhüt Sigortalia.com için bağlayıcı değildir.

5.9. Sigortalia.com bu Site’de yer alan bilgilerin tam ve doğru veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu Site’de yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmayacaktır ve bağlayıcı değildir. Sigortalia.com, bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

5.10. Sigortalia.com, işbu Sözleşme kapsamında talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.

5.11. Sigortalia.com, gerekli gördüğü zamanlarda Site kapsamındaki hizmetleri ve/veya Site’yi geçici bir süre ile askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından ya da Site’nin kapatılmasından dolayı Sigortalia.com’un kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Madde 6. Kullanıcının Sorumlulukları

6.1. Kullanıcı’ya verilen hesap adı/numarası ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, kendisine verilen hesap adını/numarasını ile şifreyi güvenli bir şekilde saklamakla ve üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşmamakla yükümlüdür. Kullanıcı, gerektiğinde hesap numarası ve şifrenin değiştirilmesini Sigortalia.com’dan talep edebilecektir.

6.2. Site, sadece yasal olarak ve kanunlara uygun şekilde kullanılabilir. Kullanıcı, işbu Site’yi kullanmakla yasalara uygun davranacağını, Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslararası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.3. Kullanıcı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde kullanıcının hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini, web sitesinin sahibi/sahipleri, görevlileri veya host’unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini, Web sitesi içeriğine web sitesi görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak web sitesi içeriğine dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini, virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini, sitenin iletişim özelliklerini, sitenin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer kullanıcıların elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını, hiçbir talep edilmeyen reklam, promosyonal materyal, junk mail veya spam, zincir mektuplar, ticari fikir ve duyurular veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini, çerçeveleme ( framing ) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak siteyi kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.4. Kullanıcı, haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermek, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler nedeniyle sorumludur. Sigortalia.com, bu tür davranışlara engel olmak için Kullanıcı’nın Site’ye girişini yasaklamak, şikayette bulunmak vb. uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.

6.5. Site’yi kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan Kullanıcılar, yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla Site üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcılar’ın Site’de yaptığı işlemlerden ötürü hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Sigortalia.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, Sigortalia.com’a açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin Sigortalia.com’a açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda Sigortalia.com’un münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. Kullanıcı, Site’de kendisinden istenilen tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. Kullanıcı, üyeliğinin devam ettiği süre boyunca, Sigortalia.com’a bildirdiği iletişim bilgileri dahil olmak üzere tüm bilgilerin güncelliğinden sorumludur. Bilgilerin güncel, tam ve/veya doğru olmamasından dolayı kaynaklanacak sorunlarda her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.

6.8. Site, bir yargı merciinin kararı, emredici yasal mevzuat gereğinin yerine getirilmesi, Site’nin bunu gerekli görmesi, kullanıcının hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı hallerinde, mevcut veya geçmiş kullanıcı veya web sitesi bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.

6.9. Kullanıcı, Site üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde Site’nin hiçbir kontrolü olmadığı için Site’nin linklerin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca Site’nin böyle herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan veya neden olunduğu iddia olunan herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

6.10. Kullanıcı, siteye erişim ve sitenin kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. Site hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.

Madde 7. Fikri Mülkiyet Hakları

7.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Sigortalia.com veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

7.2. Sözleşme gereğince ve bu Sözleşme’nin ifası sırasında hazırlanan raporlar, spesifikasyonlar ve Sigortalia.com’un ticari bilgi, tecrübe ve know-how’ından faydalanılarak üretilen her türlü döküman üzerindeki fikri mülkiyet ve diğer tüm telif hakları saklıdır.

7.3. Kullanıcılar, Site üzerinden ya da e-posta ile görüş ve önerilerini Sigortalia.com’a göndermekle Sigortalia.com’un söz konusu bu görüş ve önerileri istediği gibi kullanma hakkı olduğunu ve bu nedenle herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

7.4. Site’de yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması için Sigortalia.com’un önceden yazılı izni ve onayı gerekir. Bu sebeple işbu Site’de yer alan bilgiler Sigortalia.com’un yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Sigortalia.com’un yazılı izni olmadıkça işbu Site’ye link verilmesi de yasaktır.

Madde 8. Gizli Bilgi

8.1. Sigortalia.com, Site üzerinden Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bilgilere ancak Kullanıcı’nın talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde Sigortalia.com personeli ve sigorta şirketlerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir. Kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

8.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan SİGORTALİA ARACILIK HİZ. LTD. ŞTİ.’nin, (sağlık durumu ve hasar bilgileri hariç olmak üzere) kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini dolaylı ya da doğrudan paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.

8.3. Sigortalia.com, işbu Sözleşme’de belirtilen haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Sigortalia.com, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

8.4. Sigortalia.com, Gizli Bilgiler’i kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Sigortalia.com’un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Sigortalia.com’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici yasal mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

8.5. Gizlilik yükümlülüğü ile ilgili bu Sözleşme’de yer almayan hususlarda ‘Gizlilik Politikası’ hükümleri geçerli olacaktır.

 

Madde 9. Mücbir Sebep

9.1. Taraflar’dan hiçbiri diğerine karşı, kendi kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) kaynaklanan ve doğrudan doğruya akdi yükümlülüklerini yerine getirmesini imkansız hale getiren ve/veya Taraflar’ın bu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini engelleyen söz konusu sebeplerin devamı süresince, bu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden dolayı sorumlu değildir.

9.2. Mücbir Sebebe maruz kalan Taraf, mümkün olduğunda derhal diğer Taraf’a bu durumu, etkilerini ve tahmini süresini yazılı olarak bildirecek ve bir an önce Mücbir Sebebin olumsuz etkilerini bertaraf etmek, edimlerini eskisi gibi ifa etmek ve taahhütlerine uymak için öngörülen işlemleri yerine getirecektir. Mücbir Sebep süresince Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

9.3. Mücbir Sebep nedeniyle Sigortalia.com, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmemeden ötürü sorumlu tutulamayacak veya temerrüt addedilmeyecek yahut bu durumlar nedeniyle Sigortalia.com’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

Madde 10. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

10.1. İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin kısmen veya tamamen geçersiz ve/veya uygulanamaz olması tüm Sözleşme’nin geçersizliği sonucunu doğurmaz.

10.2. İşbu Sözleşme’nin maddelerinden herhangi birinin yasal veya başka sebeplerle geçersiz veya yasadışı olması halinde, bu durum diğer maddelerin geçerliliğini ve yasallığını etkilemez ve diğer maddeler yürürlüğünü sürdürür.

Madde 11. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

11.1. Sigortalia.com, işbu Sözleşme’yi ve bu Site’deki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Sigortalia.com’un değişiklikleri Kullanıcı’ya ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı, Sigortalia.com hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

11.2. Sigortalia.com, dilediği zaman Site’nin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitedeki bazı özelliklere ve bilgilere veya Site’nin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

Madde 12. Feragat

Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkın süresi içinde kısmen veya tamamen kullanılmamış olması o haktan feragat edildiği anlamına gelmez. Bunun gibi, Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi ya da eksik yerine getirmesi, bu durumun diğeri tarafından kabul edildiği ya da anılan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden feragat edildiği anlamına gelmez.

Madde 13. Delil Sözleşmesi

İşbu Sözleşme gereğince gerçekleştirilen tüm işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile mikrofilm ve bilgisayar kayıtları ile faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca delil olarak kabul edilecektir.

Madde 14. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.